Art direction och illustrationer: Jaform, Jonas Alvsten. Info, Tomas Öhrling.
Omslagsillustration: Tomas Lindell
Innehåll och produktion: Första AP-fonden i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson
Grafisk produktion: Gylling Produktion, Gustavsberg
Foto: Magnus Fond
Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping